Maarten Oversier

“Kom rond het vuur en vertel je verhaal…”

MEET THEM ALL

New Thought & Great Spiritual Teachers

Ontmoet Maarten

Ongeveer 25 jaren praktijkvoering als reïncarnatietherapeut met ruim 12000 sessies, brachten vele inzichten met zich mee. Eén van de belangrijkste is dat onze voorouders nog steeds van grote invloed zijn op onze huidige levens. Tegelijk weten we gemiddeld maar weinig van wat hen werkelijk ooit beroerden. We bekommeren ons er nauwelijks om of blijven soms zelfs in oude veroordelingen en conflicten steken, zoals die in veel families bestonden. Dit terwijl we de ontstaansgeschiedenis ervan eigenlijk niet kennen, laat staan begrijpen.

Veel van de meest bepalende gebeurtenissen die zij meemaakten, waarbij de oorlog en kerk bijvoorbeeld grote rollen speelden, bleven onbesproken. Denk aan de vele tewerkgestelde grootvaders, de alleen achterblijvende oma’s, de NSB leden, de watersnoodramp, de dreigende repercussies indien men zich niet confirmeerden aan kerkelijk opgestelde eisen en normen, het verlies van kinderen, de hongerwinter, erfenisperikelen, en noem maar op. Verhalen met groot achterstallig onderhoud in de familiestamboom.’

Ze passeren wekelijks de revue in mijn praktijk. ‘Daar praten we niet over’ was de toen geldende strategie om niet meer te hoeven/willen voelen. Tegelijk veroorzaakten deze ontkenningen en overlevingsstrategieën veel krampachtigheid, gedragsstoornissen en grensoverschrijdend gedrag in familiesystemen. Uitingsvormen van oud zeer die vervolgens weer huis hielden in de volgende generaties.

Het effect om hier meer in te duiken is tegelijkertijd enorm, zo blijkt uit mijn praktijkvoering. Mensen ervaren diepe veranderingsprocessen nadat zij tijdens sessies of gefocuste gesprekken hierop gericht, op een andere manier hun (voor)ouders leren kennen. De resultaten zijn ronduit opzienbarend. Het is een behoorlijk onontgonnen werkgebied vol met metaforische goudmijnen.

Masterclass In Verbinding met onze Voorouders

Veel van onze donkerbruine vermoedens, soms onzeker en lastig definieerbaar, blijken de grondvesten van een nieuwe samenlevingsstructuur te gaan worden. Dat wij allen zielsmatig verbonden zijn met elkaar, een spirituele afkomst hebben en dat een samenleving niet harmonieus ingericht kan worden vanuit louter rationele constructies, ontdaan van ieder spiritueel besef, is het belangrijkst.

Dat wij altijd verbonden zullen blijven met onze voorouders, onze stamboom-verwanten, en dat dood niet dood is, zoals de kerk en de wetenschap het ons indringend voorgekauwd heeft, voelt iedereen diep van binnen. Tegelijk worden wij op geen enkele wijze gevoed vanuit dit besef, maar juist continue afgeleid van onze werkelijke bronnen. Daarom verkeert menigeen in opperste verwarring.

Op alle denkbare lagen is de mensheid momenteel in verandering. Natuurvolken, visionairs en zieners voorspelden al eeuwen dat deze processen in deze tijd zouden plaatsvinden. Een noodzakelijke transformatie, een ongekende bewustzijn shift, die niemand onberoerd laat. Het zal een totaal andere ordening van onze maatschappij tot gevolg hebben. Een wereld waarin mensen niet langer vanuit piramidale machtsstructuren geregeerd zullen worden, maar zichzelf weer als uitgangspunt zal gaan nemen. Hierdoor zullen vele kaartenhuizen in elkaar vallen en dat is soms schokkend, maar tegelijk uiterst verheugend.

Waar vele generaties vastliepen in het kritiekloos uit handen geven van hun autonomie aan autoriteiten die zich opwierpen als uitverkoren eindverantwoordelijken, gaat het nu fundamenteel anders worden. Veel van onze vaders en moeders, opa’s en oma’s en wijzelf in vorige levens, wisten echter niet veel beter dat wat de dominee, priester, dokter, burgemeester, bankdirecteur of politieman vertelde, dé waarheid betrof. Daarnaar had men zich te schikken. Een schikking met een enorme traumatisering van mensen tot gevolg, globaal. Deze hoogwaardigheidsbekleders, deze machtsrollen, verplaatsten zich door de tijd heen. Ze vertegenwoordigen instanties die het helemaal niet goed voor hebben met de mensheid, maar een afgrijselijke agenda afwerken. Veel van onze voorouders konden het zich in de omvang niet voorstellen. Maar toch blijkt het zo te zijn.

De talloze beschadigingen en verbroken relaties die door alle opgelopen traumatisering in familiesystemen terecht zijn gekomen hebben ons uitgeput en afgeleid. Een staat van zijn waardoor wij eerder geneigd zijn een ander het voor ons te laten oplossen. En dat is precies de bedoeling van deze elitaire clubs die zich willen opwerpen als verlossers, maar feitelijk slaven willen maken van de mensen.

Alle opgelopen pijn die onbelicht en onbegrepen is gebleven wenst gezien, verwerkt en geïntegreerd te worden in de huidige generaties. Deze oude belastingen kunnen zodoende vrijkomen en meebewegen in de stroom van de veranderingsprocessen opdat er niets achterblijft. Dat is onze verantwoordelijkheid naar onze voorouders in deze tijd en daarvoor hebben we met een hernieuwde blik en focus naar onze voorgeslachten te kijken.

Een praktijkvoering van 27 jaar op basis van reïncarnatie-regressietherapie en voorouderheling, in combinatie met de jarenlange samenwerking met natuurvolken, de in Canada woonachtige indianen, leerde mij dankzij de vele duizenden sessies die ik ook mocht doen, wat we zelf kunnen doen om verbroken verbindingen actief te herstellen. Het bracht ook in beeld dat mensen, eenmaal herenigd met hun vorige generaties, autonomer, zelfstandiger en krachtiger worden. Zij zijn niet langer manipuleerbaar en wijzigen hun levensinvulling op een hele gewenste, vruchtbare manieren.

‘In verbinding met onze voorouders’ vertelt over hoe deze onbelichte, onuitgesproken, verstopte, verborgen en geheimgehouden trauma’s te herkennen en weer aan het licht te brengen zodat wij hen kunnen omarmen in wiens voetstappen wij verder gingen toen we besloten naar de aarde te komen.

www.maartenoversier.com

Ervaringen met Maarten Oversier

Eigenlijk is dit het kookboek met het recept van je leven. Het heeft allemaal te maken met bereiding. Lang op het vuur, zacht gegaard, een beetje aanbakken, dichtschroeien, marineren, pittige, zure, bittere en zachte smaken. Zo is het leven. Alles is terug te voeren naar de keuken, het eindresultaat. De perfecte harmonie, de mooiste creatie in elk seizoen. De seizoenen van het leven waarin Maarten de ingrediënten heeft omgeruild voor mensen. Als de spruiten vroeger écht niet binnen te houden waren, dan worden ze voor altijd óf geforceerd lekker gemaakt of nooit meer gegeten. Dat is natuurlijk zonde, dan moet je weten waar het ooit misging.

~ Herman den Blijker

Elke ervaring die niet erkend en verwerkt wordt, dragen we nog bij ons. Het trauma is dan wel weggedrukt en begraven, soms zo diep dat we het lijken te zijn vergeten, maar het ís niet weg. Het heeft zich opgeslagen in het gebied van het onbewuste en stuurt ons vanuit daar nog aan in de vorm van beperkende overtuigingen en patronen, die in elkaar zijn geknoopt. Maarten Oversier helpt ons in zijn werk als reïncarnatietherapeut en dit magnifieke boek om de draden van zulke knopen te ontwarren. Hij rolt, met wijsheid en geduld, het touw af tot aan het eerste begin, waar het thema is ontstaan. Onze ziel wil niets liever dan onverwerkt verleden uit alle incarnaties naar de oppervlakte brengen zodat het gezien en geheeld kan worden – voor onszelf en voor het collectief.

~ Susan Smit

Maarten Oversier heeft letterlijk geschiedenis geschreven. Het meesterwerk Bestaansrecht geeft de lezer een diep inzicht in de invloeden van het verleden op het heden. Door zijn ongelooflijke praktijkervaring en de talloze diepe cliëntverhalen die hij hoorde, is Maarten als geen ander in staat een onzichtbare werkelijkheid te openbaren in een verwarde samenleving. Dit boek is een must read voor elke therapeut en coach en iedereen die meer wil weten over de samenhang tussen oorzaak-gevolg en de krachten die deze wereld manipuleren.

~ Robert Bridgeman